общая стоимость:

 

Документы по возвращению халата

 

1. Formular za jednostrani raskid ugovora

 

2. Formular za reklamacije